Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze website wordt beheerd door Ornata. In deze algemene voorwaarden verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Ornata. Ornata biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, onder de voorwaarde van uw acceptatie van alle hierin vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen. Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, maakt u gebruik van onze "Service" en stemt u in met de volgende algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via hyperlinks. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn. Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door voordat u toegang krijgt tot onze website of deze gebruikt. Door toegang te krijgen tot of enig deel van de site te gebruiken, stemt u in met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, kunt u de website niet openen of geen gebruik maken van onze diensten. Als deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden. Eventuele nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert. Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.
ARTIKEL 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf en dat u toestemming heeft gegeven om een minderjarige afhankelijke van u deze site te laten gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor enig onwettig of ongeautoriseerd doel, noch mag u, bij het gebruik van de Dienst, enige wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten). U mag geen wormen of virussen overdragen of enige code van destructieve aard verzenden. Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.
ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om de Dienst aan wie dan ook om welke reden dan ook op elk moment te weigeren. U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens), onversleuteld kan worden overgedragen en betrekking kan hebben op (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) aanpassingen om te voldoen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, gebruik van de Dienst, of toegang tot de Dienst of enig contact op de website waardoor de Dienst wordt geleverd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor uw gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.
ARTIKEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen verstrekt voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, meer accurate, meer volledige of meer tijdige informatiebronnen. Het vertrouwen op materiaal op deze site is voor uw eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.
ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de Dienst (of een deel daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.
ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN
Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderworpen aan retournering of omruilen volgens ons Retourbeleid. We hebben alle moeite gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat het beeldscherm van uw computer elke kleur nauwkeurig zal weergeven. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht geval per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is nietig waar dit wettelijk verboden is. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van enige producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.
ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE
Wij behouden ons het recht voor om enige bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, limieten stellen aan of annuleren aantallen die per persoon, per huishouden of per bestelling zijn aangeschaft. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in een bestelling of deze annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. U stemt ermee in om actuele, complete en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die zijn gedaan in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig. Voor meer details verwijzen wij u naar ons Retourbeleid.
ARTIKEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN
We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop wij geen controle hebben noch toezicht houden en waarop wij geen enkele invloed hebben. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" bieden zonder enige garantie, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden. Uw gebruik van de optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig voor uw eigen risico en naar eigen goeddunken en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante derde partij(en). We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (inclusief de introductie van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
ARTIKEL 8 - LINKS NAAR DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en nemen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die zijn uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees zorgvuldig de beleidsregels en praktijken van derden door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de betreffende derde partij.
ARTIKEL 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAREN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Indien wij u verzoeken om bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) te versturen of zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'commentaren'), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder beperkingen, deze commentaren die u

aan ons stuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht (1) om eventuele commentaren vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele commentaren; of (3) om te reageren op eventuele commentaren.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die naar ons oordeel onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze Algemene Voorwaarden schendt.

U stemt ermee in dat uw commentaren geen inbreuk zullen maken op enig recht van een derde partij, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw commentaren geen lasterlijk of anderszins onwettig, misbruik of obsceen materiaal zullen bevatten, of enige computercode voor virussen of andere schadelijke software die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de functionaliteit of werking van de Dienst of van enige gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, uzelf voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van de commentaren. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele commentaren die u maakt en voor de nauwkeurigheid ervan. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor commentaren geplaatst door u of een derde partij.

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid, dat u hier kunt bekijken: Privacy / cookiebeleid

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie of bestellingen te annuleren indien enige informatie in de Dienst of op enige gerelateerde website onjuist is op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft geplaatst). Wij zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op enige gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update of vernieuwingsdatum toegepast in de Dienst of op enige gerelateerde website, mag worden geïnterpreteerd als een indicatie dat alle informatie in de Dienst of op enige gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, bent u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen op te roepen om onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen aan dergelijke handelingen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te lasteren, misbruiken, beledigen, schade te berokkenen, te belasteren, te belasteren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere schadelijke code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van enige gerelateerde website zal aantasten; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, te phishen, pharmen, voorwendsels, spinnen, schrapen, onttrekken of te verzamelen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of van enige gerelateerde website, andere websites of het internet zelf te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of enige gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden gebruiken.

ARTIKEL 13 - GARANTIEBEPALING; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U gaat ermee akkoord dat van tijd tot tijd wij de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment zonder kennisgeving aan u kunnen annuleren.

U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Dienst op eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Ornata, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, straf-, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde omzet, gederfde besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of vergelijkbare schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de Dienst of enig product dat is gekocht met behulp van de Dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enig product dat is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Dienst, zelfs indien op de hoogte gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate toegestaan door de wet.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om Ornata, onze gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die zij bevatten door verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, is een dergelijke bepaling toch afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Algemene Voorwaarden, zonder de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onaangetast te laten.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen die zijn aangegaan vóór de beëindigingsdatum blijven van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te informeren dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u onze site niet langer gebruikt.

Als naar ons eigen goeddunken vermoeden dat u niet heeft voldaan, of als wij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat u niet heeft voldaan, aan enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen verschuldigd tot en met de datum van beëindiging. Bovendien behouden wij ons het recht voor om toegang tot de Dienst (of enige deel daarvan) op elk moment te weigeren aan wie dan ook om welke reden dan ook naar ons eigen oordeel.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Ornata met betrekking tot uw gebruik van de Dienst en vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en Ornata (inclusief, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Algemene Voorwaarden).

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk onderdeel van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, te vervangen of te herzien door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Algemene Voorwaarden moeten worden gestuurd naar ons op:

Naam: Ornata (Reliable Goods)
Rechtsvorm: VOF
E-mail: info@ornata.nl
Adres: Noordeindseweg 32, 2651CW Berkel en Rodenrijs
KVK-nummer: 88187411
BTW-nummer: NL864531163B01

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden.